Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Професионална Гимназия "Генерал Владимир Заимов"
гр. Сопот

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Информация за учебното заведение

  • Професионална Гимназия "Генерал Владимир Заимов"
  • Пловдив
  • Сопот
  • Сопот
  • ул. "Иван Вазов" 1
гр. Сопот, обл. Пловдив, ул. "Иван Вазов" 1

Информация за участие

  • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди над 8 години.
    • Информатика
    • Информационни технологии
    • Час на класа
    • Проектор и място, на което да се прожектира
    • Жичен интернет достъп
    • Безжичен интернет достъп (WiFi)
    • Компютри за учениците
  • Да, можем да предоставим помещение и след първа, и след втора смяна
  • от понеделник до петък първа смяна

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор