Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Основно училище ,, Христо Ботев,,
с. Равно поле

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Все още няма потвърдени събития в това учебно заведение. Влезте като лектор, за да създадете събитие.

Информация за учебното заведение

 • Основно училище ,, Христо Ботев,,
 • София област
 • Елин Пелин
 • Равно поле
 • ул. ,,Васил Левски,, 2
с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. София област, ул. ,,Васил Левски,, 2

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди около 9 години.
  • Информационни технологии
  • Час на класа
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Компютри за учениците
 • Можем да предоставим помещение само след първа смяна
 • първа смяна понеделник - петък Без седмицата 18-22 май.

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор