Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Професионална техническа гимназия "Шандор Петьофи"
гр. Разград

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Все още няма потвърдени събития в това учебно заведение. Влезте като лектор, за да създадете събитие.

Информация за учебното заведение

 • Професионална техническа гимназия "Шандор Петьофи"
 • Разград
 • Разград
 • Разград
 • ул. Проф. Илия петров № 1
гр. Разград, ул. Проф. Илия петров № 1

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди почти 9 години.
  • Друго (моля отбележете в забележки)
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Безжичен интернет достъп (WiFi)
  • Компютри за учениците
  • Озвучителна система
 • Не можем да предоставим помещение за тази цел
 • Всеки четвъртък и петък от 17-30 април - първа смяна за зрелостниците, а за 11клас понеделник
  или вторник - първа смяна за периода от 20 април до 30 май без седмицата от 18-25 май

 • Лекторите могат да посетят часовете по учебна и комплексна практика за специалностите: Системно програмиране, Компютърна техника и технологии и Компютърни мрежи

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор