Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Среднообщообразователно училище "Иван Вазов"
гр. Сопот

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Все още няма потвърдени събития в това учебно заведение. Влезте като лектор, за да създадете събитие.

Информация за учебното заведение

 • Среднообщообразователно училище "Иван Вазов"
 • Пловдив
 • Сопот
 • Сопот
 • ул."Ганчо Попниколов" №34
гр. Сопот, обл. Пловдив, ул."Ганчо Попниколов" №34

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди около 9 години.
  • Информатика
  • Информационни технологии
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Безжичен интернет достъп (WiFi)
  • Компютри за учениците
 • Можем да предоставим помещение само след първа смяна
 • от 20 до 30 април 2015г, първа смяна

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор