Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

44. СОУ "Неофит Бозвели"
гр. София

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Информация за учебното заведение

 • 44. СОУ "Неофит Бозвели"
 • София град
 • Столична
 • София
 • кв. "Подуяне", ул. "Плакалница" № 45
гр. София, общ. Столична, обл. София град, кв. "Подуяне", ул. "Плакалница" № 45

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди над 8 години.
  • Информатика
  • Информационни технологии
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Компютри за учениците
 • Можем да предоставим помещение само след първа смяна
 • 28 Май 2015 г. /Четвъртък/ от 10 до 14 часа /1 смяна/

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор