Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

101 СОУ "Бачо Киро"
гр. София

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Информация за учебното заведение

 • 101 СОУ "Бачо Киро"
 • София град
 • Столична
 • София
 • Надежда 1 ул. Илинденско въстание №36
гр. София, общ. Столична, обл. София град, Надежда 1 ул. Илинденско въстание №36

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди около 9 години.
  • Информационни технологии
  • Час на класа
  • Проектор и място, на което да се прожектира
 • Можем да предоставим помещение само след първа смяна
 • Понеделник,вторник първа смяна, без седмицата 25-29 май, както и на Държавните зрелостни изпити.

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор