Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии "Мария Кюри"
гр. Разград

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Все още няма потвърдени събития в това учебно заведение. Влезте като лектор, за да създадете събитие.

Информация за учебното заведение

 • Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии "Мария Кюри"
 • Разград
 • Разград
 • Разград
 • ЖК "Орел" ПК 23
гр. Разград, ЖК "Орел" ПК 23

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди около 9 години.
  • Информатика
  • Информационни технологии
  • Проектор и място, на което да се прожектира
 • Можем да предоставим помещение само след първа смяна
 • През месец юни, понеделник или петък, първа смяна.

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор