Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Средно общообразователно училище "Васил Левски"
гр. Елин Пелин

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Информация за учебното заведение

 • Средно общообразователно училище "Васил Левски"
 • София област
 • Елин Пелин
 • Елин Пелин
 • бул. "Витоша" №3
гр. Елин Пелин, обл. София област, бул. "Витоша" №3

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди почти 9 години.
  • Информатика
  • Информационни технологии
  • Час на класа
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Безжичен интернет достъп (WiFi)
  • Компютри за учениците
 • Не можем да предоставим помещение за тази цел
 • "Понеделник до петък, първа смяна. Период - 11-15 май включително"

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор