Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Средно общообразователно училище "Христо Ботев"
с. Габаре

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Все още няма потвърдени събития в това учебно заведение. Влезте като лектор, за да създадете събитие.

Информация за учебното заведение

 • Средно общообразователно училище "Христо Ботев"
 • Враца
 • Бяла Слатина
 • Габаре
 • с. Габаре, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. "Тома Николов" №1
с. Габаре, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с. Габаре, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. "Тома Николов" №1

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди около 9 години.
  • Информационни технологии
  • Час на класа
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Безжичен интернет достъп (WiFi)
  • Компютри за учениците
 • Можем да предоставим помещение само след първа смяна
 • Първа смяна, от понеделник до сряда -13.10 часа, без седмицата 20-29 май.

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор