Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

ОУ "Горан Червеняшки"
с. Михайлово

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Все още няма потвърдени събития в това учебно заведение. Влезте като лектор, за да създадете събитие.

Информация за учебното заведение

 • ОУ "Горан Червеняшки"
 • Враца
 • Хайредин
 • Михайлово
 • ул. "Георги Димитров" № 26
с. Михайлово, общ. Хайредин, обл. Враца, ул. "Георги Димитров" № 26

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди около 9 години.
  • Информационни технологии
  • Час на класа
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Озвучителна система
 • Друго (моля отбележете в забележки)
 • първа смяна

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор