Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Средно общообразователно училище за европейски езици "Свети Константин-Кирил Философ"
гр. Русе

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Информация за учебното заведение

 • Средно общообразователно училище за европейски езици "Свети Константин-Кирил Философ"
 • Русе
 • Русе
 • Русе
 • град Русе, ул. "Студентска" 10
гр. Русе, град Русе, ул. "Студентска" 10

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди около 9 години.
  • Информатика
  • Информационни технологии
  • Час на класа
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Безжичен интернет достъп (WiFi)
  • Компютри за учениците
  • Озвучителна система
 • Да, можем да предоставим помещение и след първа, и след втора смяна
 • Понеделник до петък, първа и втора смяна;
  или
  в петък от 7.30 до 11.40 -
  в четвъртък 15.20 до 18.25 -
  сряда от 15.20 до 17.40 -
  тези часове са по информатика и са най-подходящи

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор