Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Професионална гимназия по икономика "Алеко Константинов"
гр. Кърджали

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Все още няма потвърдени събития в това учебно заведение. Влезте като лектор, за да създадете събитие.

Информация за учебното заведение

 • Професионална гимназия по икономика "Алеко Константинов"
 • Кърджали
 • Кърджали
 • Кърджали
 • кв. Веселчане, п.к. 6602
гр. Кърджали, кв. Веселчане, п.к. 6602

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди около 9 години.
  • Друго (моля отбележете в забележки)
 • Да, можем да предоставим помещение и след първа, и след втора смяна
 • От понеделник до петък, втора смяна. Без 14.05.2015 г. и седмицата 25-29 май.

 • Предмети: ИТ, Информатика, Програмиране и алгоритмични езици, КАОС, ФПП, Икономическа информатика.

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор