Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

40 СОУ "Луи Пастьор"
гр. София

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Информация за учебното заведение

 • 40 СОУ "Луи Пастьор"
 • София град
 • Столична
 • София
 • София, Люлин 9‚ ул."Иван Бойчев" №17 (до ХІІ поликлиника)
гр. София, общ. Столична, обл. София град, София, Люлин 9‚ ул."Иван Бойчев" №17 (до ХІІ поликлиника)

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди около 9 години.
  • Информатика
  • Информационни технологии
  • Час на класа
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Компютри за учениците
 • Да, можем да предоставим помещение и след първа, и след втора смяна
 • Понеделник до четвъртък, 27 до 30 април, първа смяна,

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор