Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

V СОУ "П.Р.Славейков"
гр. Перник

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Все още няма потвърдени събития в това учебно заведение. Влезте като лектор, за да създадете събитие.

Информация за учебното заведение

 • V СОУ "П.Р.Славейков"
 • Перник
 • Перник
 • Перник
 • ул.Георги Мамарчев № 2
гр. Перник, ул.Георги Мамарчев № 2

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди около 9 години.
  • Друго (моля отбележете в забележки)
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Компютри за учениците
 • Можем да предоставим помещение само след първа смяна
 • Сряда 29.04.2015 г. от 11.00 -13.00 ч. Поканени са ученици от VII клас от общинските училища

 • Училището има традиции в областта на обучението по информационни технологии и за учебната 2015 / 2016 г. разкрива нова специалност "Цифров дизайн и медии" .Обучението по ИТ е от изключителна важност, поради необходимостта от такива специалисти, паралелките с такава насоченост са малко в нашия град заради недостатъчната информираност на обществеността относно възможностите за реализация.

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор