Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм
гр. Панагюрище

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Информация за учебното заведение

 • Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм
 • Пазарджик
 • Панагюрище
 • Панагюрище
 • ул. Петко Мачев №4
гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. Петко Мачев №4

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди около 9 години.
  • Час на класа
  • Проектор и място, на което да се прожектира
 • Да, можем да предоставим помещение и след първа, и след втора смяна
 • Понеделник до петък първа и втора смяна. Без седмицата 25-29 май"

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор