Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Средно общообразователно училище ,,Св.Св.Кирил и Методий"
гр. Сливница

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Все още няма потвърдени събития в това учебно заведение. Влезте като лектор, за да създадете събитие.

В учебното заведение има 1 непотвърдено събитие.

Информация за учебното заведение

 • Средно общообразователно училище ,,Св.Св.Кирил и Методий"
 • София област
 • Сливница
 • Сливница
 • ул. ,,Елин Пелин" №1
гр. Сливница, обл. София област, ул. ,,Елин Пелин" №1

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди около 9 години.
  • Информатика
  • Информационни технологии
  • Час на класа
  • Друго (моля отбележете в забележки)
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Безжичен интернет достъп (WiFi)
  • Компютри за учениците
 • Можем да предоставим помещение само след първа смяна
 • От Понеделник до Четвъртък,първа смяна - за учебните предмети Информатика и Информационни технологии; От Понеделник до Петък,първа смяна - за паралелка профил ,,Технологичен" Инф.технологии с разширено изучаване на Англ.език; Само Вторник - първа смяна,последен учебен час за деня за ЧК.
  Във връзка с провеждане на ДЗИ и НВО няма да се допускат лектори в периода 20-25.05.2015 г.

 • В паралелка профил ,,Технологичен" Инф.технологии с разширено изучаване на Англ.език
  лекторите могат да бъдат допуснати и в учебните часове по Англ.език от Понеделник до Петък първа смяна.
  Училището разполага с конферентна зала с приблизително 200 места с проектор озвучителна техника с осигурен жичен и безжичен интернет достъп.Помещението може да се използва целодневно.В сградата има два кабинета по информационни технологии и допълнителен кабинет за паралелка профил ,,Технологичен" Инф.технологии с разширено изучаване на Англ.език с работни места за всеки ученик

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор