Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Димов"
гр. Пирдоп

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Информация за учебното заведение

 • Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Димов"
 • София област
 • Пирдоп
 • Пирдоп
 • Славци №2
гр. Пирдоп, обл. София област, Славци №2

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди почти 9 години.
  • Час на класа
  • Друго (моля отбележете в забележки)
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Безжичен интернет достъп (WiFi)
  • Компютри за учениците
  • Озвучителна система
 • Да, можем да предоставим помещение и след първа, и след втора смяна
 • Понеделник до четвъртък, първа смяна - учебните часове започват от 07:45 до 13:45.
  Моля, ако е възможно, посещението да бъде без седмиците от 11 до 22.05.

 • Мога да допусна лекторите и в часове по история и география (тъй като съм преподавател по тези предмети), като ще имам налична мултимедия и един компютър, но няма да има компютър за всяко дете.

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор