Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Професионална гимназия по електроника и химични технологии "Проф. Асен Златаров"
гр. Плевен

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Информация за учебното заведение

 • Професионална гимназия по електроника и химични технологии "Проф. Асен Златаров"
 • Плевен
 • Плевен
 • Плевен
 • ул."Цар Самуил" № 2
гр. Плевен, ул."Цар Самуил" № 2

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди около 9 години.
  • Информатика
  • Информационни технологии
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Озвучителна система
 • Можем да предоставим помещение само след първа смяна
 • Всяка сряда без седмицата 20 - 24 май.

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор