Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

ПГЕЕ "А.Арнаудов"
гр. Русе

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Все още няма потвърдени събития в това учебно заведение. Влезте като лектор, за да създадете събитие.

В учебното заведение има 1 непотвърдено събитие.

Информация за учебното заведение

 • ПГЕЕ "А.Арнаудов"
 • Русе
 • Русе
 • Русе
 • ул. "Потсдам" 3
гр. Русе, ул. "Потсдам" 3

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди почти 9 години.
  • Информатика
  • Информационни технологии
  • Час на класа
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Безжичен интернет достъп (WiFi)
  • Озвучителна система
 • Можем да предоставим помещение само след първа смяна
 • четвъртък 14,00

 • Най-удобно е в четвъртък 14,00 - така ще можем да съберем повече хора в зала. Тогава е ЧК за повечето от класовете ни. Училището ни е на едносменно обучение. Часовете в повечето случаи са до 14,45.

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор