Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

37 СОУ "Райна Княгиня"
гр. София

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Информация за учебното заведение

 • 37 СОУ "Райна Княгиня"
 • София град
 • Столична
 • София
 • София 1324, ж. к. Люлин 10, бул. Луи Пастьор №1
гр. София, общ. Столична, обл. София град, София 1324, ж. к. Люлин 10, бул. Луи Пастьор №1

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди около 9 години.
  • Информатика
  • Информационни технологии
  • Час на класа
  • Друго (моля отбележете в забележки)
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Безжичен интернет достъп (WiFi)
 • Друго (моля отбележете в забележки)
 • 11-15 май - първа смяна /по обедно време,за да обхванем учениците от двете смени/

 • Лекторите може да ни посетят и в час по математика /в случай на необходимост може и да разместим програмата за учениците от гимназиален етап/. Ако може желам да проведем две лекции - за 7,8 клас и за гимназиален етап. Предпочетаме лекцията да се проведе в мултимедийния кабинет, в който обаче няма компютърни работни станции за учениците.

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор