Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

СОУ "Вела Благоева"
гр. Велико Търново

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Все още няма потвърдени събития в това учебно заведение. Влезте като лектор, за да създадете събитие.

Информация за учебното заведение

 • СОУ "Вела Благоева"
 • Велико Търново
 • Велико Търново
 • Велико Търново
 • ул. "Константин Паница" №1
гр. Велико Търново, ул. "Константин Паница" №1

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди около 9 години.
  • Друго (моля отбележете в забележки)
  • Проектор и място, на което да се прожектира
 • Друго (моля отбележете в забележки)
 • Следващата седмица от понеделник до петък (11-14 май) и на 18 май 2015 г.

 • Удобно е срещата да се проведе между 10:40 и 14:30 часа

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор