Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Професионална гимназия по икономика и туризъм "Проф. д-р Асен Златаров"
гр. Петрич

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Все още няма потвърдени събития в това учебно заведение. Влезте като лектор, за да създадете събитие.

Информация за учебното заведение

 • Професионална гимназия по икономика и туризъм "Проф. д-р Асен Златаров"
 • Благоевград
 • Петрич
 • Петрич
 • ул. "Отец Паисий" № 2
гр. Петрич, обл. Благоевград, ул. "Отец Паисий" № 2

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди над 8 години.
  • Информатика
  • Информационни технологии
  • Час на класа
  • Друго (моля отбележете в забележки)
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Безжичен интернет достъп (WiFi)
  • Озвучителна система
 • Не можем да предоставим помещение за тази цел
 • От понеделник до петък ,първа и втора смяна

 • Други предмети: Програмиране и алгоритмични езици- понеделник, първа смяна

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор