Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии "Алеко Константинов"
гр. Търговище

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Все още няма потвърдени събития в това учебно заведение. Влезте като лектор, за да създадете събитие.

Информация за учебното заведение

 • Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии "Алеко Константинов"
 • Търговище
 • Търговище
 • Търговище
 • ул. 29-ти януари №10
гр. Търговище, ул. 29-ти януари №10

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди над 8 години.
  • Информатика
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Безжичен интернет достъп (WiFi)
  • Компютри за учениците
  • Озвучителна система
 • Можем да предоставим помещение само след първа смяна
 • Вторник от 10.55ч. до 14.25ч., четвъртък от 8.55ч. до 10.35ч., петък от 8.55ч. до 9.40ч.

 • Часовете в училището започват в 8.00 часа всеки ден, училището е на една смяна и продължителността на учебния час е 45 минути.

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор