Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Средно общообразователно училище "Цветан Радославов"
гр. Свищов

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Все още няма потвърдени събития в това учебно заведение. Влезте като лектор, за да създадете събитие.

Информация за учебното заведение

 • Средно общообразователно училище "Цветан Радославов"
 • Велико Търново
 • Свищов
 • Свищов
 • гр.Свищов ул."Черни връх"68, п.к.5250
гр. Свищов, обл. Велико Търново, гр.Свищов ул."Черни връх"68, п.к.5250

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди над 8 години.
  • Информатика
  • Информационни технологии
  • Час на класа
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Безжичен интернет достъп (WiFi)
  • Озвучителна система
 • Можем да предоставим помещение само след първа смяна
 • Понеделник до петък

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор