Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Основно училище "Христо Ботев"
с. Беласица

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Все още няма потвърдени събития в това учебно заведение. Влезте като лектор, за да създадете събитие.

Информация за учебното заведение

 • Основно училище "Христо Ботев"
 • Благоевград
 • Петрич
 • Беласица
 • 2881 ул."Григор Пърличев" №1
с. Беласица, общ. Петрич, обл. Благоевград, 2881 ул."Григор Пърличев" №1

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди над 8 години.
  • Информационни технологии
  • Час на класа
  • Друго (моля отбележете в забележки)
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Безжичен интернет достъп (WiFi)
 • Можем да предоставим помещение само след втора смяна
 • от понеделник до петък /9,30 до 12,30 часа/

 • Предмети , в които имаме възможност да допуснем лектори освен изброените във формуляра: домашен бит и техника и технологии

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор