Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект"
гр. Плевен

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Все още няма потвърдени събития в това учебно заведение. Влезте като лектор, за да създадете събитие.

Информация за учебното заведение

 • Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект"
 • Плевен
 • Плевен
 • Плевен
 • ж.к. Дружба III
гр. Плевен, ж.к. Дружба III

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди почти 9 години.
  • Информатика
  • Информационни технологии
  • Час на класа
  • Друго (моля отбележете в забележки)
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Компютри за учениците
  • Озвучителна система
 • Да, можем да предоставим помещение и след първа, и след втора смяна
 • Понеделник до петък в часовете от 11:00 до 14:00

 • Други предмети, свързани с програмиране са: Програмиране и алгоритмични езици, Икономическа информатика, Функционални и приложни програми, Интернет и електронна търговия, Интернет и уеб технологии, Електронна търговия

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор