Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов"
гр. Кнежа

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Все още няма потвърдени събития в това учебно заведение. Влезте като лектор, за да създадете събитие.

Информация за учебното заведение

 • Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов"
 • Плевен
 • Кнежа
 • Кнежа
 • ул. "Марин Боев" 5
гр. Кнежа, обл. Плевен, ул. "Марин Боев" 5

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди над 8 години.
  • Информатика
  • Информационни технологии
  • Час на класа
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Безжичен интернет достъп (WiFi)
 • Не можем да предоставим помещение за тази цел
 • Учебния процес е само първа смяна (от 07:30 до 14:00). След 14 часа е трудно, тъй като повечето ученици пътуват от други населени места. Възможни дни за посещение сряда, четвъртък и петък 13 до 14 часа.

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор