Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици "Иван Вазов"
гр. Смолян

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Все още няма потвърдени събития в това учебно заведение. Влезте като лектор, за да създадете събитие.

Информация за учебното заведение

 • Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици "Иван Вазов"
 • Смолян
 • Смолян
 • Смолян
 • бул."България" 22
гр. Смолян, бул."България" 22

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди почти 8 години.
  • Информатика
  • Информационни технологии
  • Час на класа
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Безжичен интернет достъп (WiFi)
  • Компютри за учениците
  • Озвучителна система
 • Можем да предоставим помещение само след първа смяна
 • понеделник до петък
  първа смяна

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор