Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Основно училище "Цар Симеон I"
гр. Варна

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Все още няма потвърдени събития в това учебно заведение. Влезте като лектор, за да създадете събитие.

Информация за учебното заведение

 • Основно училище "Цар Симеон I"
 • Варна
 • Варна
 • Варна
 • ул. Неофит Бозвели 33
гр. Варна, ул. Неофит Бозвели 33

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди над 4 години.
  • Информационни технологии
  • Час на класа
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Безжичен интернет достъп (WiFi)
  • Компютри за учениците
 • Друго (моля отбележете в забележки)
 • втора смяна от понеделник до петък до края на м.януари
  от м. февруари до април първа смяна от понеделник до петък

 • това може да се уточни след разговор с директора на училището

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор