Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

ОУ " Иван Вазов "
с. Любен Каравелово

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Все още няма потвърдени събития в това учебно заведение. Влезте като лектор, за да създадете събитие.

Информация за учебното заведение

 • ОУ " Иван Вазов "
 • Варна
 • Аксаково
 • Любен Каравелово
 • с.Любен Каравелово
с. Любен Каравелово, общ. Аксаково, обл. Варна, с.Любен Каравелово

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди над 9 години.
  • Час на класа
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Безжичен интернет достъп (WiFi)
  • Компютри за учениците
 • Друго (моля отбележете в забележки)
 • Вторник, 14 октомври, първа смяна

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор