Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Гимназия "Васил Левски"
гр. Ямбол

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Информация за учебното заведение

 • Гимназия "Васил Левски"
 • Ямбол
 • Ямбол
 • Ямбол
 • ул."Цар Иван Александър" 12
гр. Ямбол, ул."Цар Иван Александър" 12

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди над 8 години.
  • Информатика
  • Информационни технологии
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Компютри за учениците
  • Озвучителна система
 • Друго (моля отбележете в забележки)
 • Четвъртък, 16 октомври, първа смяна

 • В Гимназия "Васил Левски" се обучават ученици от 8 до 12 клас в паралелки с профил "Информационни технологии" и в четвъртък можем да осигурим присъствието на учениците от тези паралелки в часове по ИТ както следва:
  2 час 8:20-9:00 10 клас
  3 час 9:10-9:50 8 клас
  4 час 10:10-10:50 9 клас
  5 час 11:00-11:40 11 клас
  6 час 11:45-12:25 12 клас.
  След 13:10 можем да предоставим кабинета по информатика за други желаещи.

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор