Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Rayko Tsonchev Private High School in Tourism and Entrepreneurship
гр. Добрич

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Все още няма потвърдени събития в това учебно заведение. Влезте като лектор, за да създадете събитие.

Информация за учебното заведение

 • Rayko Tsonchev Private High School in Tourism and Entrepreneurship
 • Добрич
 • Добрич
 • Добрич
 • 3, "Bulgaria" Street
гр. Добрич, 3, "Bulgaria" Street

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди почти 9 години.
  • Информатика
  • Информационни технологии
  • Час на класа
  • Друго (моля отбележете в забележки)
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Безжичен интернет достъп (WiFi)
  • Озвучителна система
 • Друго (моля отбележете в забележки)
 • Понеделник до петък, втора смяна.

 • Предмети: всички предмети

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор