Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

СОУ "Нешо Бончев"
гр. Панагюрище

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Информация за учебното заведение

 • СОУ "Нешо Бончев"
 • Пазарджик
 • Панагюрище
 • Панагюрище
 • ул. "Цар Освободител" №7
гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. "Цар Освободител" №7

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди около 9 години.
  • Информатика
  • Информационни технологии
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Безжичен интернет достъп (WiFi)
  • Компютри за учениците
  • Озвучителна система
 • Можем да предоставим помещение само след първа смяна
 • От понеделник до петък, първа смяна. Без периода 20-22 май - ДЗИ и НВО на VІІ клас.

 • Учениците се обучават само в първа смяна.
  Озвучителна система - тонколонки.
  Компютърните кабинети са с тънки клиенти.
  В училището се обучават 795 ученици от І до ХІІ клас, разпределени в 34 паралелки. Към дата 15 май учениците от ХІІ клас ще са приключили учебни занятия.
  Информационни технологии се изучават във всички класове, вкл. І-ІV.

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор