Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова"
гр. Русе

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Все още няма потвърдени събития в това учебно заведение. Влезте като лектор, за да създадете събитие.

Информация за учебното заведение

 • Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова"
 • Русе
 • Русе
 • Русе
 • ул. "Велико Търново" 21
гр. Русе, ул. "Велико Търново" 21

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди над 8 години.
  • Информатика
  • Информационни технологии
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Безжичен интернет достъп (WiFi)
  • Компютри за учениците
 • Друго (моля отбележете в забележки)
 • от понеделник до петък, първа смяна

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор