Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

56. СОУ "Проф. Константин Иречек"
гр. София

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Все още няма потвърдени събития в това учебно заведение. Влезте като лектор, за да създадете събитие.

Информация за учебното заведение

 • 56. СОУ "Проф. Константин Иречек"
 • София град
 • Столична
 • София
 • ж.к. Люлин 8, ул. Търново № 37
гр. София, общ. Столична, обл. София град, ж.к. Люлин 8, ул. Търново № 37

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди над 9 години.
  • Информатика
  • Информационни технологии
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Компютри за учениците
 • Друго (моля отбележете в забележки)
 • Четвъртък, 16 октомври, втора смяна, Петък, 17 октомври, първа смяна

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор