Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

СОУ "Васил Левски"
гр. Севлиево

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Все още няма потвърдени събития в това учебно заведение. Влезте като лектор, за да създадете събитие.

Информация за учебното заведение

 • СОУ "Васил Левски"
 • Габрово
 • Севлиево
 • Севлиево
 • ул. Гладстон 22
гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. Гладстон 22

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди около 9 години.
  • Информатика
  • Информационни технологии
  • Час на класа
  • Друго (моля отбележете в забележки)
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Безжичен интернет достъп (WiFi)
  • Компютри за учениците
  • Озвучителна система
  • Друго (моля отбележете в забележки)
 • Друго (моля отбележете в забележки)
 • От понеделник до петък, от 8:00 до 14:30 ч., без дните за НВО и ДЗИ - 7,8, 12, 13, 20, 22, 26, 27, 28.

 • Лекторите могат да бъдат допуснати в часовете по Физическо възпитание и спорт, технологии, изобразително изкуство и музика.
  Училището разполага с актова зала, с озвучителна техника и безжичен Интернет (не много стабилен) - с 240 места и мултимедиен кабинет с 50 места, в който има жичен Интернет. Имаме 4 компютърни кабинети с по 14 работни места с Интернет.

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор