Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"
с. Стрелци

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Все още няма потвърдени събития в това учебно заведение. Влезте като лектор, за да създадете събитие.

Информация за учебното заведение

 • ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"
 • Пловдив
 • Брезово
 • Стрелци
 • Ул."28-ма" 1
с. Стрелци, общ. Брезово, обл. Пловдив, Ул."28-ма" 1

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди над 9 години.
  • Информационни технологии
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Безжичен интернет достъп (WiFi)
  • Компютри за учениците
 • Друго (моля отбележете в забележки)
 • Сряда, 15 октомври, първа смяна

 • Няма.

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор