Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Да си поговорим за ИТ

01 юни, с. Ветрино
Организирано от Source Realms

Всички събития

с. Ветрино, обл. Варна, ул.Теменуга 1

Описание

Обща дискусия с учениците, за нещата от ИТ сферата.