Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

СОУ "Христо Ботев"
с. Ветрино

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Информация за учебното заведение

 • СОУ "Христо Ботев"
 • Варна
 • Ветрино
 • Ветрино
 • ул.Теменуга 1
с. Ветрино, обл. Варна, ул.Теменуга 1

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди над 8 години.
  • Информатика
  • Информационни технологии
  • Час на класа
  • Друго (моля отбележете в забележки)
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Безжичен интернет достъп (WiFi)
  • Компютри за учениците
  • Озвучителна система
 • Можем да предоставим помещение само след първа смяна
 • От понеделник до петък, първа смяна.

 • Огромна потребност имаме от среща на ученици от училището с IT - лектори от бизнеса, тъй като втора година мотивираме учениците за професионално обучение по професията "Организатор интернет приложения". През миналата година организирахме една такава среща на група ученици и се убедихме, че срещата с реализиран в България млад и интелигентен специалист, с работно място сравнимо с европейските стандарти е пъти по- ефективно от нашите разговори. Освен това, може да сме малки, но сме амбицирани да дадем качествено професионално образование, а това е немислимо без бизнеса, особено в тази динамично развиваща се област - ето защо са ни ценни подобни връзки и информация от "първа ръка".

  Предмети: Програмиране, Икономическа информатика,Технологии , Работа с компютър в предприятието, Кореспондентски информационни технологии и работа в интернет

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор