Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

ScaleFocus AD - IT Кариера в България

09 юни, гр. Враца
Организирано от ScaleFocus

Всички събития

гр. Враца, бул. "Демокрация" 18

Описание

Основната тема е - Възможности за развитие и IT кариера в България. Презентация - корпоративно представяне на компанията СкейлФокус АД и възможностите за професионално развитие при нас. Целева група - ученици от по-горни класове, на който предстои да направят информиран избор за по-нататъшно развитие в образованието си и бъдещата си кариера.

Лектор ще бъде Атанас Христов - софтуерен инженер в СкейлФокус АД.