Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

ПМГ "Акад. Ив. Ценов"
гр. Враца

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Информация за учебното заведение

 • ПМГ "Акад. Ив. Ценов"
 • Враца
 • Враца
 • Враца
 • бул. "Демокрация" 18
гр. Враца, бул. "Демокрация" 18

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди около 9 години.
  • Час на класа
  • Проектор и място, на което да се прожектира
 • Да, можем да предоставим помещение и след първа, и след втора смяна
 • 26 от 12:30 часа и от 18:30 часа за двете смени

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор