Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Професия IT, кой кой е в софтуерната компания

25 април, гр. Сливница
Организирано от Nemetschek

Всички събития

очаква потвърждение от учебното заведение

гр. Сливница, обл. София област, ул. ,,Елин Пелин" №1

Описание

08:00 в часа по IT ще се изнесе лекция с общо описание на персонала в една софтуерна компания. Кой какво върши в една софтуерна компания за да бъде тя развиваща се и да има успешен бизнес.