Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

JavaScript - езикът с много приложения

04 май, гр. Видин

Всички събития

гр. Видин, Южна промишлена зона

Описание

Лекцията запознава с характеристики и приложения на езика. Представят се инструменти и платформи за разработка, тестване и управление на софтуерни проекти.

Начален час: 12:00