Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров"
гр. Видин

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Информация за учебното заведение

 • Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров"
 • Видин
 • Видин
 • Видин
 • Южна промишлена зона
гр. Видин, Южна промишлена зона

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди около 8 години.
  • Информатика
  • Информационни технологии
  • Час на класа
  • Друго (моля отбележете в забележки)
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Безжичен интернет достъп (WiFi)
  • Компютри за учениците
  • Озвучителна система
 • Да, можем да предоставим помещение и след първа, и след втора смяна
 • От понеделник до петък - първа смяна от 08:00 до 13:40. Без дните от 20 до 25 май поради провеждане на матури и почивни дни.

 • Ние обучаваме ученици в специалности Компютърна техника и технологии, Икономическа информатика и електронна търговия. Поради това може да се направи посещение и в часовете по програмиране, приложен софтуер, програмиране и алгоритмични езици и други специални предмети.
  Може да осигурим помещение и ученици по всяко време на деня. Ние сме само първа смяна.

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор