Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Роли и развитие в IT сектора

07 май, гр. Видин

Всички събития

гр. Видин, Южна промишлена зона

Описание

Какво означава да си програмист, ръководител на екип или ръководител на продукт? Какво е свободен софтуер?

Начален час: 10:55