Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Програмирането в автоматизацията - от релета до WEB услуги

15 май, гр. Бургас
Организирано от Актемиум БЕА Балкан

Всички събития

гр. Бургас, ул.Христо Ботев 42

Описание

Срещата ще се проведе на 15.05.2015г. от 12:30. Темата, която ще се представи ще засяга основно индустриалната автоматизация на база на програмируеми контролери (PLC). Ще се представят основните компоненти и технологии, които се използват, както и многообразието от задачи, които се реализират с тях.