Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов"
гр. Бургас

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Информация за учебното заведение

 • Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов"
 • Бургас
 • Бургас
 • Бургас
 • ул.Христо Ботев 42
гр. Бургас, ул.Христо Ботев 42

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди около 9 години.
  • Информатика
  • Друго (моля отбележете в забележки)
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Компютри за учениците
  • Озвучителна система
 • Да, можем да предоставим помещение и след първа, и след втора смяна
 • от 11.05.2015г. до 15.05.2015г., от 13,00 часа

 • Предмети: Програмиране

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор